European Union
 • log in
 • create an account

Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Registration

Description

UWAGA !!! NOWY KIERUNEK LEKARSKI !!!

 

LEKARSKI – STACJONARNE, JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK AKADEMICKI 2022/23:

1)   Termin dokonania rejestracji w IRK i opłaty rekrutacyjnej – 11.08 – 09.09.2022r.

2)  Ogłoszenie listy rankingowej – 10.09.2022r. Lista zamiast danych osobowych zawierać będzie: Identyfikator w systemie IRK, (dostępny dla każdego kandydata na jego koncie w systeme IRK - Moje konto - Dane identyfikacyjne) 

3)   Termin składania dokumentów oraz dokonania opłaty zgodnej z harmonogramem płatności  2000 zł – 11.09 – 16.09.2022r.

4)   Termin ewentualnej rekrutacji uzupełniającej – 17.09 – 22.09.2022r.

5)   Ogłoszenie listy rankingowej rekrutacji uzupełniającej – 23.09.2022r.

6)   Termin składania dokumentów rekrutacji uzupełniającej – 23.09 – 29.09.2022r.

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI DODATKOWEJ 2022/23:

1)   Termin dokonania rejestracji w IRK i opłaty rekrutacyjnej – 30.09 – 05.10.2022r.

2)  Ogłoszenie listy rankingowej – 06.10.2022r.  

3)   Termin składania dokumentów oraz dokonania opłaty zgodnej z harmonogramem płatności  2000 zł – 06.10 – 11.10.2022r.

4)   Termin ewentualnej 2giej rekrutacji dodatkowej – 12.10 – 20.10.2022r.

5)   Ogłoszenie listy rankingowej 2giej rekrutacji dodatkowej – 21.10.2022r.

              6)   Termin składania dokumentów 2giej rekrutacji dodatkowej – 21.10 – 27.10.2022r

 

 

 

WYKAZ DOKUMENTÓW NA KIERUNKU LEKARSKIM

 • Własnoręcznie podpisane podanie rekrutacyjne – wygenerowane w IRK
 • potwierdzenie wpłacenia opłaty rekrutacyjnej (wpisowego) - 85 zł
 • świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis na oryginalnym druku + kserokopia dokumentu)
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, odpis lub duplikat+ kserokopia dokumentu),
 • 2 zdjęcia (spełniające wymagania jak do dowodu osobistego)
 • umowa o naukę – podpisane 2 egzemplarze - dokumenty do pobrania w IRK
 • harmonogram płatności/załącznik o opłatach - podpisany 1 egzemplarz - dokumenty do pobrania w IRK
 • klauzula informacyjna (oświadczenie RODO) - dokumenty do pobrania w IRK
 • potwierdzenie dokonania opłaty zgodnej z harmonogramem w wysokości 2000 zł
 • dowód osobisty (wyłącznie do wglądu)

 

Więcej informacji o warunkach rekrutacji w zakładce - Oferta.

 

 

REKRUTACJA KROK PO KROKU - pozostałe kierunki:

 1. załóż konto w systemie IRK i uzupełnij swoje dane
 2. wybierz kierunek studiów na który aplikujesz
 3. wygeneruj, wydrukuj i podpisz podanie
 4. dokonaj opłaty rekrutacyjnej
 5. skompletuj wszystkie dokumenty na wybrany kierunek
 6. po rekrutacji on-line niezbędne jest dostarczennie lub dosłanie podpisanego kompletu dokumentów do Centrum Rekrutacji /pok. 110/ czynnej w sierpniu od poniedziału do piątku w godz. 8:00 - 16:00, we wrześniu od poniedziałku do soboty w godz. 8:00 - 16:00 

Dokumnety rekrutacyjne można pobrać dopiero po założeniu konta i wyborze kierunku studiów !!!

 

 

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH W PROCESIE REKRUTACJI:

 

ADMINISTRACJA - NIESTACJONARNE STUDIA I STOPNIA

 • podanie rekrutacyjne – wygenerowane w IRK
 • potwierdzenie wpłacenia opłaty rekrutacyjnej (wpisowego)
 • świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis na oryginalnym druku + kserokopia dokumentu)
 • 1 zdjęcie (spełniające wymagania jak do dowodu osobistego)
 • umowa o naukę– podpisane 2 egzemplarze - dokumenty do pobrania
 • załącznik o opłatach - podpisany 1 egzemplarz - dokument do pobrania
 • oświadczenie RODO (klauzula zgody), deklaracja wyboru języka, deklaracja wyboru zajęć- dokument do pobrania

                                                                                  

ADMINISTRACJA - NIESTACJONARNE STUDIA II STOPNIA

 • podanie rekrutacyjne – wygenerowane w IRK
 • potwierdzenie wpłacenia opłaty rekrutacyjnej (wpisowego)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów I  stopnia + kserokopia dyplomu
 • świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis na oryginalnym druku + kserokopia dokumentu)
 • 1 zdjęcie (spełniające wymagania jak do dowodu osobistego)
 • umowa o naukę– podpisane 2 egzemplarze - dokumenty do pobrania
 • załącznik o opłatach - podpisany 1 egzemplarz - dokumenty do pobrania
 • oświadczenie RODO (klauzula zgody), deklaracja wyboru języka, deklaracja wyboru zajęć- dokumenty do pobrania

                                                                                  

 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - NIESTACJONARNE STUDIA I STOPNIA

 • podanie rekrutacyjne – wygenerowane w IRK
 • potwierdzenie wpłacenia opłaty rekrutacyjnej (wpisowego) - OD 01.08.2022*
 • świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis na oryginalnym druku + kserokopia dokumentu)
 • 1 zdjęcie (spełniające wymagania jak do dowodu osobistego)
 • umowa o naukę– podpisane 2 egzemplarze - dokumenty do pobrania
 • załącznik o opłatach - podpisany 1 egzemplarz - dokument do pobrania
 • oświadczenie RODO (klauzula zgody), deklaracja wyboru języka, deklaracja wyboru zajęć- dokument do pobrania

 

                                                                                   

FIZJOTERAPIA - STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

 • podanie rekrutacyjne – wygenerowane w IRK
 • potwierdzenie wpłacenia opłaty rekrutacyjnej (wpisowego)
 •  zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy / rodzinnego stwierdzający brak przeciwskazań do studiowania na kierunku-  fizjoterapia
 • potwierdzenie szczepienia WZW typ B
 • świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis na oryginalnym druku + kserokopia dokumentu)
 • 1 zdjęcie (spełniające wymagania jak do dowodu osobistego)
 • umowa o naukę– podpisane 2 egzemplarze - dokumenty do pobrania
 • załącznik o opłatach - podpisany 1 egzemplarz - dokumenty do pobrania
 • oświadczenie RODO (klauzula zgody) - dokumenty do pobrania

                                                                                 

 

PEDAGOGIKA - NIESTACJONARNE STUDIA I STOPNIA

 • podanie rekrutacyjne – wygenerowane w IRK
 • potwierdzenie wpłacenia opłaty rekrutacyjnej (wpisowego) - OD 01.08.2022*
 • świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis na oryginalnym druku + kserokopia dokumentu)
 • 1 zdjęcie (spełniające wymagania jak do dowodu osobistego)
 • umowa o naukę– podpisane 2 egzemplarze - dokumenty do pobrania
 • załącznik o opłatach - podpisany 1 egzemplarz - dokument do pobrania
 • oświadczenie RODO (klauzula zgody), deklaracja wyboru języka, deklaracja wyboru zajęć- dokument do pobrania

 

                                                                                   

PEDAGOGIKA - NIESTACJONARNE STUDIA II STOPNIA

 • podanie rekrutacyjne – wygenerowane w IRK
 • potwierdzenie wpłacenia opłaty rekrutacyjnej (wpisowego)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów I  stopnia + kserokopia dyplomu
 • świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis na oryginalnym druku + kserokopia dokumentu)
 • 1 zdjęcie (spełniające wymagania jak do dowodu osobistego)
 • umowa o naukę– podpisane 2 egzemplarze - dokumenty do pobrania
 • załącznik o opłatach - podpisany 1 egzemplarz - dokumenty do pobrania
 • oświadczenie RODO (klauzula zgody), deklaracja wyboru języka, deklaracja wyboru zajęć- dokumenty do pobrania

 

                                                                                   

PIELĘGNIARSTWO - STACJONARNE STUDIA  I STOPNIA (ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W TRYBIE WEEKENDOWYM)

 • podanie rekrutacyjne – wygenerowane w IRK
 • potwierdzenie wpłacenia opłaty rekrutacyjnej (wpisowego)
 •  zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy / rodzinnego stwierdzający brak przeciwskazań do studiowania na kierunku - pielęgniarstwo
 • potwierdzenie szczepienia WZW typ B
 • świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis na oryginalnym druku + kserokopia dokumentu)
 • 1 zdjęcie (spełniające wymagania jak do dowodu osobistego)
 • umowa o naukę– podpisane 2 egzemplarze - dokumenty do pobrania
 • załącznik o opłatach - podpisany 1 egzemplarz - dokumenty do pobrania
 • oświadczenie RODO (klauzula zgody) - dokumenty do pobrania

                                                                                 

 

PIELĘGNIARSTWOSTACJONARNE STUDIA  II STOPNIA (ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W TRYBIE WEEKENDOWYM)

 • podanie rekrutacyjne – wygenerowane w IRK
 • potwierdzenie wpłacenia opłaty rekrutacyjnej (wpisowego)
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy / rodzinnego stwierdzający brak przeciwskazań do studiowania na kierunku - pielęgniarstwo
 • potwierdzenie szczepienia WZW typ B
 • odpis dyplomu ukończenia studiów I  stopnia + kserokopia dyplomu
 • świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis na oryginalnym druku + kserokopia dokumentu)
 • jedno zdjęcie (takie jak do dowodu osobistego)
 • umowa o naukę– podpisane 2 egzemplarze - dokumenty do pobrania
 • załącznik o opłatach - podpisany 1 egzemplarz - dokumenty do pobrania
 • oświadczenie RODO (klauzula zgody)- dokumenty do pobrania

 

PIELĘGNIARSTWO - POMOSTOWE, STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA , ścieżka A i C

 • podanie rekrutacyjne – wygenerowane w IRK
 • potwierdzenie wpłacenia opłaty rekrutacyjnej (wpisowego) 
 • świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis na oryginalnym druku + kserokopia dokumentu)
 • świadectwo ukończenia szkoły medycznej (oryginał i kserokopia):  5-letniego liceum medycznego /ścieżka A/; 2,5-letniego studium medycznego /ścieżka C/ 
 • dyplom pielęgniarza/pielęgniarki/położnej (oryginał i kesrokopia) 
 • aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu
 • kserokopia aktualnego prawa wykonywania zawodu pielęgnarza/pielęgniarki/położnej (oryginał do wglądu i kserokopia)
 • jedno zdjęcie (takie jak do dowodu osobistego)
 • umowa o naukę– podpisane 2 egzemplarze - dokumenty do pobrania
 • załącznik o opłatach - podpisany 1 egzemplarz - dokumenty do pobrania
 • oświadczenie RODO (klauzula zgody)- dokumenty do pobrania

Badania:                                                                           

 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy
 • potwierdzenie szczepienia WZW typ B
 • RTG klatki piersiowej (ważne 6 lat)
 • kał na nosicielstwo (trzy krotne badanie kału z ksiazeczki sanepidowskiej)

 

 

POŁOŻNICTWOSTACJONARNE STUDIA  I STOPNIA (ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W TRYBIE WEEKENDOWYM)

 • podanie rekrutacyjne – wygenerowane w IRK
 • potwierdzenie wpłacenia opłaty rekrutacyjnej (wpisowego) 
 •  zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy / rodzinnego stwierdzający brak przeciwskazań do studiowania na kierunku - położnictwo
 • potwierdzenie szczepienia WZW typ B
 • świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis na oryginalnym druku + kserokopia dokumentu)
 • 1 zdjęcie (spełniające wymagania jak do dowodu osobistego)
 • umowa o naukę– podpisane 2 egzemplarze - dokumenty do pobrania
 • załącznik o opłatach - podpisany 1 egzemplarz - dokumenty do pobrania
 • oświadczenie RODO (klauzula zgody) - dokumenty do pobrania

             

POŁOŻNICTWO - POMOSTOWE, STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA , ścieżka A

 • podanie rekrutacyjne – wygenerowane w IRK
 • potwierdzenie wpłacenia opłaty rekrutacyjnej (wpisowego)
 • świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis na oryginalnym druku + kserokopia dokumentu)
 • świadectwo ukończenia szkoły medycznej (oryginał i kserokopia): 2,5-letniego studium medycznego 
 • dyplom pielęgniarza/pielęgniarki/położnej (oryginał i kesrokopia) 
 • aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu
 • kserokopia aktualnego prawa wykonywania zawodu pielęgnarza/pielęgniarki/położnej (oryginał do wglądu i kserokopia)
 • jedno zdjęcie (takie jak do dowodu osobistego)
 • umowa o naukę– podpisane 2 egzemplarze - dokumenty do pobrania
 • załącznik o opłatach - podpisany 1 egzemplarz - dokumenty do pobrania
 • oświadczenie RODO (klauzula zgody)- dokumenty do pobrania

Badania:                                                                           

 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy
 • potwierdzenie szczepienia WZW typ B
 • RTG klatki piersiowej (ważne 6 lat)
 • kał na nosicielstwo (trzy krotne badanie kału z ksiazeczki sanepidowskiej)

                                                                

 

PSYCHOLOGIA - NIESTACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

  • podanie rekrutacyjne – wygenerowane w IRK
  • potwierdzenie wpłacenia opłaty rekrutacyjnej (wpisowego)
  • świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis na oryginalnym druku + kserokopia dokumentu)
  • 1 zdjęcie (spełniające wymagania jak do dowodu osobistego)
  • umowa o naukę– podpisane 2 egzemplarze - dokumenty do pobrania
  • załącznik o opłatach - podpisany 1 egzemplarz - dokumenty do pobrania
  • oświadczenie RODO (klauzula zgody), deklaracja wyboru języka - dokumenty do pobrania

                                                          

 

RATOWNICTWO MEDYCZNE - STACJONARNE STUDIA  I STOPNIA (ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W TRYBIE WEEKENDOWYM)

 • podanie rekrutacyjne – wygenerowane w IRK
 • potwierdzenie wpłacenia opłaty rekrutacyjnej (wpisowego)
 •  zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy / rodzinnego stwierdzający brak przeciwskazań do studiowania na kierunku - ratownictwo medyczne
 • potwierdzenie szczepienia WZW typ B
 • świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis na oryginalnym druku + kserokopia dokumentu)
 • 1 zdjęcie (spełniające wymagania jak do dowodu osobistego)
 • umowa o naukę– podpisane 2 egzemplarze - dokumenty do pobrania
 • załącznik o opłatach - podpisany 1 egzemplarz - dokumenty do pobrania
 • oświadczenie RODO (klauzula zgody) - dokumenty do pobrania

 

                                                                                

KOSMETOLOGIA - NIESTACJONARNE STUDIA I STOPNIA

  • podanie rekrutacyjne – wygenerowane w IRK
  • potwierdzenie wpłacenia opłaty rekrutacyjnej (wpisowego)
  •  aktualna książeczka sanepidowska z wpisem od lekarza medycyny pracy stwierdzający brak przeciwskazań do studiowania na kierunku - kosmetologia
  • potwierdzenie szczepienia WZW typ B
  • świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis na oryginalnym druku + kserokopia dokumentu)
  • 1 zdjęcie (spełniające wymagania jak do dowodu osobistego)
  • umowa o naukę– podpisane 2 egzemplarze - dokumenty do pobrania
  • załącznik o opłatach - podpisany 1 egzemplarz - dokumenty do pobrania
  • oświadczenie RODO (klauzula zgody) - dokumenty do pobrania

                                                                      

 

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH W PROCESIE REKRUTACJI DLA CUDZOZIEMCÓW:

  • podanie rekrutacyjne – wygenerowane w IRK
  • uwierzytelnione świadectwo maturalne /apostille/
  • decyzja o uznaniu świadectwa  - potwierdzenie, że posiadane świadectwo maturalne uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe
  • poświadczone tłumaczenie na język polski wszystkich dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski
  • dokument potwierdzający znajmość języka polskiego - certyfikat znajomości języka polskiego /zaświadczenie upoważnionego pracownika uczelni o znajomości języka umożliwiające podjęcie studio
  • dokument poświadczający posiadanie polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce
  • 1 zdjęcie (spełniające wymagania jak do dowodu osobistego)
  • umowa o naukę – podpisane 2 egzemplarze - dokumenty do pobrania
  • załącznik o opłatach - podpisany 1 egzemplarz - dokumenty do pobrania
  • oświadczenie RODO (klauzula zgody) - dokumenty do pobrania
  • zaświadczenie lekarkie oraz szczepienia WZW typ B
  • potwierdzenie wpłacenia opłaty rekrutacyjnej (wpisowego)

 

 Kandydaci będący obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczpospolitej Polski jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zobowiązani są  potwierdzić status poprzez  złożenie przy rekrutacji dokumentu urzędowego potwierdzającego przybycie na terytorium Rzeczpospolitej Polski z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa po dniu 23 lutego 2022 r.

 

 

Opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł należy wpłacić na nr rachunku bankowego:
66 2030 0074 5385 0001 1290 4187 (nr konta wyłącznie do dokonania opłaty rekrutacyjnej)
BNP Paribas Bank Polska S.A.
ul. Kasprzaka 10/16
01-211 Warszawa

W tytule wpłaty prosimy o podanie danych w następującej kolejności:

 • nazwisko
 • imię
 • kierunek studiów.

 

 

    * PROMOCJA!

Dla absolwentów AMiSNS - 0 zł wpisowego przez całą rekrutację!

Programmes and registration phases

No. Studies Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5
1 Administracja cyfrowa from: 01.06.2022 00:00
to: 31.07.2022 10:20
from: 01.08.2022 00:00
to: 06.11.2022 23:59
from: 09.11.2022 00:00
to: 12.11.2022 23:59
from: 24.11.2022 00:00
to: 24.11.2022 23:59
2 Administracja publiczna from: 01.06.2022 00:00
to: 31.07.2022 10:20
from: 01.08.2022 00:00
to: 06.11.2022 23:59
from: 09.11.2022 00:00
to: 12.11.2022 23:59
from: 24.11.2022 00:00
to: 24.11.2022 23:59
3 Administracja, niestacjonarne, drugiego stopnia, profil praktyczny from: 01.06.2022 00:00
to: 31.07.2022 10:20
from: 01.08.2022 00:00
to: 06.11.2022 23:59
from: 09.11.2022 00:00
to: 12.11.2022 23:59
from: 24.11.2022 00:00
to: 24.11.2022 23:59
4 Administracja, niestacjonarne, pierwszego stopnia, profil praktyczny from: 01.06.2022 00:00
to: 31.07.2022 10:20
from: 01.08.2022 00:00
to: 01.10.2022 23:59
5 Bezpieczeństwo Wewnętrzne, niestacjonarne, pierwszego stopnia, profil praktyczny from: 01.06.2022 00:00
to: 31.07.2022 10:20
from: 01.08.2022 00:00
to: 06.11.2022 23:59
from: 09.11.2022 00:00
to: 12.11.2022 23:59
from: 24.11.2022 00:00
to: 24.11.2022 23:59
6 Bibliotekoznawstwo z informacją naukową from: 01.06.2022 00:00
to: 31.07.2022 10:20
from: 01.08.2022 00:00
to: 06.11.2022 23:59
from: 09.11.2022 00:00
to: 12.11.2022 23:59
from: 24.11.2022 00:00
to: 24.11.2022 23:59
7 Cyberbezpieczeństwo from: 01.06.2022 00:00
to: 31.07.2022 10:20
from: 01.08.2022 00:00
to: 06.11.2022 23:59
from: 09.11.2022 00:00
to: 12.11.2022 23:59
from: 24.11.2022 00:00
to: 24.11.2022 23:59
from: 06.12.2022 00:00
to: 10.12.2022 23:59
8 Fizjoterapia from: 01.06.2022 00:00
to: 31.07.2022 10:20
from: 01.08.2022 00:00
to: 01.10.2022 23:59
9 Kosmetologia, niestacjonarne, pierwszego stopnia, profil praktyczny from: 01.06.2022 00:00
to: 31.07.2022 10:20
from: 01.08.2022 00:00
to: 06.11.2022 23:59
from: 09.11.2022 00:00
to: 12.11.2022 23:59
from: 24.11.2022 00:00
to: 24.11.2022 23:59
10 Lekarski, stacjonarne, jednolite magisterskie, profil ogólnoakademicki from: 01.06.2022 00:00
to: 31.07.2022 10:20
from: 01.08.2022 00:00
to: 30.09.2022 23:59
from: 01.10.2022 00:00
to: 05.10.2022 23:59
from: 13.01.2023 08:00
to: 13.01.2023 20:00
11 NP-DZzEC from: 01.06.2022 00:00
to: 31.07.2022 10:20
from: 01.08.2022 00:00
to: 06.11.2022 23:59
from: 09.11.2022 00:00
to: 12.11.2022 23:59
from: 24.11.2022 00:00
to: 24.11.2022 23:59
12 Organizacja i zarządzanie oświatą z elementami coachingu from: 01.06.2022 00:00
to: 31.07.2022 10:20
from: 01.08.2022 00:00
to: 06.11.2022 23:59
from: 09.11.2022 00:00
to: 12.11.2022 23:59
from: 24.11.2022 00:00
to: 24.11.2022 23:59
13 Pedagogika, niestacjonarne, drugiego stopnia, profil praktyczny from: 01.06.2022 00:00
to: 31.07.2022 10:20
from: 01.08.2022 00:00
to: 06.11.2022 23:59
from: 09.11.2022 00:00
to: 12.11.2022 23:59
from: 24.11.2022 00:00
to: 24.11.2022 23:59
14 Pedagogika, niestacjonarne, pierwszego stopnia,profil praktyczny from: 01.06.2022 00:00
to: 31.07.2022 10:20
from: 01.08.2022 00:00
to: 06.11.2022 23:59
from: 09.11.2022 00:00
to: 12.11.2022 23:59
from: 24.11.2022 00:00
to: 24.11.2022 23:59
15 Pielęgniarstwo pomostowe, stacjonarne, pierwszego stopnia, ścieżka A from: 01.06.2022 00:00
to: 31.07.2022 10:20
from: 01.08.2022 00:00
to: 01.10.2022 23:59
16 Pielęgniarstwo pomostowe, stacjonarne, pierwszego stopnia, ścieżka C from: 01.06.2022 00:00
to: 31.07.2022 10:20
from: 01.08.2022 00:00
to: 01.10.2022 23:59
17 Pielęgniarstwo, stacjonarne, drugiego stopnia from: 01.06.2022 00:00
to: 31.07.2022 10:20
from: 01.08.2022 00:00
to: 06.11.2022 23:59
from: 09.11.2022 00:00
to: 12.11.2022 23:59
from: 24.11.2022 00:00
to: 24.11.2022 23:59
18 Pielęgniarstwo, stacjonarne, pierwszego stopnia from: 01.06.2022 00:00
to: 31.07.2022 10:20
from: 01.08.2022 00:00
to: 06.11.2022 23:59
from: 09.11.2022 00:00
to: 12.11.2022 23:59
from: 24.11.2022 00:00
to: 24.11.2022 23:59
19 Położnictwo pomostowe, stacjonarne, pierwszego stopnia, ścieżka A from: 01.06.2022 00:00
to: 31.07.2022 10:20
from: 01.08.2022 00:00
to: 01.10.2022 23:59
20 Położnictwo, stacjonarne, pierwszego stopnia from: 01.06.2022 00:00
to: 31.07.2022 10:20
from: 01.08.2022 00:00
to: 06.11.2022 23:59
from: 09.11.2022 00:00
to: 12.11.2022 23:59
from: 24.11.2022 00:00
to: 24.11.2022 23:59
21 Psychologia sportu from: 01.06.2022 00:00
to: 31.07.2022 10:20
from: 01.08.2022 00:00
to: 06.11.2022 23:59
from: 09.11.2022 00:00
to: 12.11.2022 23:59
from: 24.11.2022 00:00
to: 24.11.2022 23:59
22 Psychologia, niestacjonarne, jednolite magisterskie, profil praktyczny from: 01.06.2022 00:00
to: 31.07.2022 10:20
from: 01.08.2022 00:00
to: 06.11.2022 23:59
from: 09.11.2022 00:00
to: 12.11.2022 23:59
from: 24.11.2022 00:00
to: 24.11.2022 23:59
23 Ratownictwo medyczne, stacjonarne, pierwszego stopnia from: 26.05.2022 00:00
to: 26.05.2022 10:20
from: 01.08.2022 00:00
to: 01.11.2022 23:59
24 Zarządzanie bezpieczeństwem państwa from: 01.06.2022 00:00
to: 31.07.2022 10:20
from: 01.08.2022 00:00
to: 06.11.2022 23:59
from: 09.11.2022 00:00
to: 12.11.2022 23:59
from: 24.11.2022 00:00
to: 24.11.2022 23:59
25 Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo cywilne from: 01.06.2022 00:00
to: 31.07.2022 10:20
from: 01.08.2022 00:00
to: 06.11.2022 23:59
from: 09.11.2022 00:00
to: 12.11.2022 23:59
from: 24.11.2022 00:00
to: 24.11.2022 23:59
pages
Pages: 1, 2
page length
Page length: 10, 25, 50, 100, 200